Sample 6

We understand how difficult it is to get published: it's expensive, takes a lot of time and internal resources. But that's why we exist: to help you develop and self-realize! Be sure to publish, draw inspiration from elite writings or other books or other types of art (and not only) and then you will gain popularity.

Translated text

Matthew 5:22 Statements about Brothers

But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a verdict of judgment or says to his brother, Raca! (Or Idiot) deserves hellfire.

It is sometimes so easy to insult others. But Jesus clearly shows that this is not allowed in his Kingdom. Talk to your brothers instead of becoming angry with them.

Contemplation:
Do I curse others too often? If so, how can I change my ways?

Prayer:
Lord, I fall so short in doing your will. Help me with this. I want to serve you and your Kingdom. Bless my brothers and help them. Forgive me if I have insulted them or was angry with them. Help me and guide me. Thank you. In Jesus' name, amen.

Matthew 5:38 Resist Anger?

Ye have heard that it was said, 'Eye for eye, and tooth for tooth. But I tell you resist evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also, and if someone challenges in court to get your undergarment leave him the robe upon; if someone makes you go you one mile, go with him two. Give to them who you ask something and turn not away the one who wants to borrow.

This seems illogical because divine wisdom is different than worldly wisdom. Who are we to justify this? We are like sheep ready for the slaughter. We overcome by Christ. In Roman times there was a law that said anyone with a cart must give a soldier a ride for one mile. The Romans were a hated nation and therefore the Jews despised this law. It is no surprise then to conclude that Jesus' audience was stunned by his words. But when we do his bidding, God will shine through us and we will be true witnesses for Christ.

Contemplation:
What about me? Do I go a step further? If not, how do I do this in order for the light of Christ to shine through me?

Prayer:
Lord, I need you. Make me new and help me to be an example. Help us, make us strong in you. In Jesus' name, amen.

Original Dutch text

Mattheüs 5:22 Uitspraken over Broeders

Maar ik zeg u dat ieder die op zijn broeder toornig wordt een vonnis van het gericht heeft verdiend, en dat wie tot zijn broeder Leeghoofd! (of Sukkel) zegt voor den Groten Raad moet komen, en dat wie Dwaas! zegt het hellevuur verdient.


Ja ja, krasse taal. Het gaat soms zo gemakkelijk. “Hé sukkel kijk uit!” of: “Wat een sukkel dat ie dat doet” Zet daar maar een delete op. Jezus laat duidelijk zien dat dit niet kan in Zijn Koninkrijk wat we met ons meedragen, en uit moeten dragen. Ook in deze dingen moeten we rekening houden met onze broeders. Help ze, in plaats iets over ze uit te spreken of kwaad te worden, want daar hebben ze meer aan.

Overdenking:
Scheld ik ook vaak broeders of familie uit? Zo ja, hoe kan ik daarin veranderen en heb ik ze daarvoor al vergeving gevraagd?

Gebed:
Heer ik schiet in zoveel dingen tekort om Uw wil volkomen te doen. Help mij daarbij. Ik wil graag U dienen en Uw Koninkrijk uitdragen, zegen mijn broeders en help ze. Vergeef mij wanneer ik ze heb uitgescholden of toornig op hen was. Help mij, leid mij. Ik wil deze dingen afleggen en geef me de kracht om hierin te volharden. Dank U wel, in Jezus naam, amen.

Mattheüs 5:38 Boze niet weerstaan?

Gij hebt gehoord dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Maar ik zeg u den boze niet te weerstaan; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht daagt om uw onderkleed te krijgen, laat hem het bovenkleed er bij; prest iemand u voor een mijl, ga twee met hem mee. Geef aan wie u iets verzoekt en keer u niet af van wie u iets te leen vraagt.

Klinkt onlogisch… werelds gezien dan, want Goddelijke wijsheid is anders dan wereldse wijsheid. Want wie zijn wij om ons te rechtvaardigen? Wij zijn als schapen klaar voor de slachtbank. We overwinnen door het goede. (een mijl pressen) In de Romeinse tijd was het de wet dat wanneer een Romeinse soldaat te voet vroeg om mee te rijden met een huifkar dat hij 1 mijl mee mocht rijden. Dan mocht de man met de huifkar hem uit laten stappen. (en na 1 mijl moesten ze er ook uit, want iedereen had een hekel aan de Romeinen). In al deze stukken wordt opgeroepen zelfs een stapje meer te doen dan gevraagd wordt. Want dan zullen ze raar opkijken, ze zullen zeggen:… ”Hé… waarom?” Dan zal Gods licht door ons rijkelijk schijnen en zullen we echte getuigen zijn voor Jezus.

Overdenking:
Hoe zit het bij mij? Ga ik ook een stapje verder? Zo nee, hoe zet ik me erop, dit wel te gaan doen en zo het licht van Jezus meer te laten schijnen door me heen?

Gebed:
Heer, ik schiet in zoveel dingen tekort, ik heb U nodig. Maak me nieuw, en help me ook in deze dingen een voorbeeld te zijn. Help ons, maak ons sterk in U. In Jezus naam, amen.